آرشیو دسته بندی: Realtime Rendering

ریل تایم رندرینگ چیست؟(Realtime Rendering)

ریل تایم رندرینگ چیست؟ رندر یعنی زمان لازم برای تشکیل تصویر گرافیکی مورد نظر و ریل تایم [...]